Розпочинаємо з основ: впровадження програм-передумов

Опубліковано:  12 жовтня 2023

Застосування операторами ринку програм-передумов НАССР здійснюється на основі оцінювання ризику з урахуванням виду діяльності та розміру потужності.

Що і як потрібно зробити?

  1. Визначити, які з програм-передумов потрібно впровадити на потужності відповідно до виду діяльності.
  2. Оцінити, наскільки поточна ситуація на потужності відповідає вимогам законодавства.
  3. Визначити необхідні зміни та скласти перелік завдань (план коригувальних заходів).
  4. Записати програми-передумови — як саме виконувати вимоги. Визначити, які документи необхідно розробити чи модифікувати наявні. Забезпечити максимальне використання вже наявної документації.
  5. Оцінити розроблені програми-передумови на відповідність вимогам законодавства (так звана валідація), за необхідності внести зміни.
  6. Перевірити можливість впровадження процедур на практиці: наявність обладнання, інвентарю, оцінити зайнятість персоналу. За необхідності покращити ситуацію (валідація).
  7. Якщо деякі процедури не документуються, що допустимо у випадку гнучкого (спрощеного) підходу, потрібно переконатися, що процеси організовано в спосіб, який забезпечує їх правильне виконання.
  8. Провести навчання працівників. Що вищі знання в працівників, то краще виконуються процедури і менше документації необхідно.
  9. Запровадити розроблені процедури.
  10. Орієнтовно через 1,5—2 місяці перевірити, чи правильно впроваджені процедури і чи забезпечують вони виконання вимог законодавства. За необхідності внести зміни (верифікація).

Схематично процес розробки та впровадження програм-передумов виглядає так:

Схема процесу розробки та впровадження програм-передумов

Усі програми-передумови умовно можна поділити на такі, що більшою мірою залежать від інфраструктури харчоблока (планування та стан приміщень і території, комунікації), і програми, які ґрунтуються на правильній організації виробничого середовища (прибирання, здоров’я та гігієна персоналу).

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до харчового законодавства тут та в інших статтях заклади освіти позиціонуються як оператори ринку.

Оператором ринку може бути заклад освіти, якщо він сам організовує харчування, чи підрядна організація, яка була відібрана для цієї мети. Слід зазначити, що в обох випадках керівники закладів освіти повинні бути зацікавлені в забезпеченні належної інфраструктури в харчоблоці. Відповідальність за безпечність харчових продуктів несе саме оператор ринку.

Оператор ринку повинен розуміти, що всі програми-передумови є однією цілісною системою забезпечення належного виробничого середовища. Часто невідповідності деяких з них (наприклад, неналежна інфраструктура) можуть бути компенсовані іншими програмами-передумовами (наприклад, правильною організацією процесів). Наприклад, якщо площа приміщення харчоблока в закладі не дозволяє належним чином впровадити систему управління безпечністю харчових продуктів, тобто є недостатньою, оператору необхідно правильно організувати процеси запобігання перехресному забрудненню.

Для ефективного впровадження програм-передумов важливо знати їх мету. Це забезпечить раціональний підхід до їх впровадження.