Принцип НАССР №6. Валідація. Впровадження. Верифікація.

Якщо попередні п'ять принципів НАССР застосовувалися до етапів технологічного процесу, то шостий та сьомий призначені для забезпечення ефективності функціонування системи.

Шостий принцип НАССР включає валідацію, верифікацію та вдосконалення системи

Варто зазначити, що застосування цих методів є набагато ширшим, ніж лише перевірка ефективності самих принципів НАССР. Вони стосуються усіх сфер системи.

Порядок дій такий:


Валідація 

Після розробки процедур з НАССР логічним завданням оператора ринку є переконатися в тому, чи написані процедури:

 • дозволяють виконати вимоги законодавства;
 • є можливими для впровадження у конкретному харчоблоці.

Якщо хоча б одну з умов не виконано, потрібно вдосконалити процедури. Валідація (підтвердження) – це отримання доказів того, що всі елементи НАССР-плану є правильними і забезпечують безпечність продукції. Іншими словами, це процес збору доказів того, що контрольні заходи і дослідження НАССР є ефективними.


Мета валідації – продемонструвати, що всі рішення, прийняті під час дослідження НАССР, мають під собою наукове і/чи технічне підґрунтя, базуються на відповідних практиках.

Таким чином, провівши валідацію, оператор ринку може:

 • переконатися, що НАССР є правильно продуманий і ефективний;
 • представити клієнтам чи органам контролю докази того, що рішення є правильними, а контрольні заходи – ефективними;
 • перевірити, чи всі небезпечні фактори і останні тенденції враховані.

Приклади валідації:

 • перевірка, чи НАССР охоплює всі процеси;
 • правильність аналізу небезпечних факторів;
 • обґрунтування критичних меж;
 • відповідність процедур моніторингу поставленій меті;
 • відповідність процедур коригувальних дій;
 • перевірка достовірності вимірювань.

Треба зауважити, що валідацію проводять і тоді, коли система НАССР впроваджена, але у неї вносяться зміни.


Впровадження 

Усі валідовані процедури впроваджують на виробництві. Для цього з ними повинен ознайомитися персонал – як безпосередні виконавці, так і керівництво. Можливо, у процесі впровадження будуть необхідними певні зміни у документації.


Верифікація 

Усі впроваджені процедури підлягають виконанню. Через деякий час актуальним стає питання: чи повністю все реалізовано і чи є необхідний результат? Саме тому потрібно застосовувати методи, процедури, аналізи й оцінювання, щоб визначити відповідність впроваджених процедур до плану НАССР та їх ефективність. Іншими словами, чи робимо ми те, що планували? І чи це, що ми планували, є достатнім?

Схема аналізу валідації, впровадження, верифікації

Мета верифікації: забезпечити ефективне впровадження НАССР- плану і перевірити, чи постійно його дотримуються.

Провівши валідацію, виробник може переконатися, що:

 • все, що заплановано, виконується;
 • HACCP повністю впроваджений і працює ефективно;
 • всі результати аналізу системи взято до уваги.

Приклади верифікації:

 • аналіз скарг та пропозицій споживачів;
 • періодичне тестування сировини, напівфабрикатів і готової продукції;
 • огляд записів моніторингу ККТ;
 • огляд відхилень, коригувальних дій, відходів і переробки;
 • документація з калібрування;
 • аналіз тенденцій моніторингу;
 • аудити, інспекції компетентними органами чи внутрішні перевірки.


Перегляд

Результатом невідповідностей, виявлених під час валідації чи верифікації, є зміни, тобто перегляд процедур. Варто зазначити, що перегляд процедур може бути ініційованим й з інших причин: 

 • встановлення нового обладнання, яке може впливати на безпечність; 
 • зміни у технологічних процесах щодо планування харчоблоку; 
 • збій у роботі системи – коригувальні дії, вилучення, відкликання, зміни у законодавстві та рекомендаціях.

Загалом процес виконання шостого принципу НАССР можна представити так:


Алгоритм: Валідація. Впровадження. Верифікація. Перегляд