Рекомендації з організації та ведення документації НАССР

Опубліковано:  22 серпня 2023

Пріоритетним завданням оператора ринку є впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, а не ведення документації. 

Документи (інструкції, журнали) — це один з доказів впровадження процедур, разом з виконанням і належними знаннями працівників.

Типовою помилкою є надмірна концентрація лише на веденні документації, часто відірваної від ситуації на виробництві.

Тому операторам ринку рекомендовано звернути увагу на такі практичні аспекти, які допоможуть у створенні дієвої системи документування:

  1. Під час розробки документації необхідно детально проаналізувати всі наявні на підприємстві інструкції, журнали — як правило, значна частина вимог програм-передумов уже документується. Документування процедур системи НАССР повинне ґрунтуватися на вже наявній на потужності системі ведення документації.
  2. Типовою помилкою є відсутність розмежування вимог законодавства та добровільних стандартів. Такі вимоги, як проведення внутрішніх аудитів чи ведення процедури управління документацією, є хорошою практикою, що базується на добровільних стандартах, але вони корисні вони переважно для великих підприємств. Тому потрібно визначити мінімально необхідний обсяг документації, враховуючи вимоги законодавства.
  3. Ефективними є короткі інструкції, які описують покроково необхідні дії, часто їх зручно зображати у вигляді схем чи таблиць.
  4. Рекомендовано для ведення записів застосовувати в харчоблоках комбіновані журнали, такі як, наприклад, звіт за зміну чи журнал виробництва.
  5. Журнали рекомендовано розробляти так, щоб працівнику потрібно лише поставити позначку замість документування параметрів і вести детальніші записи у випадку відхилень.
  6. Документи про невідповідності повинні містити інформацію про вжиті коригувальні дії.

Таким чином, прагматичний підхід до розробки документації є необхідною передумовою ефективного впровадження процедур, заснованих на принципах системи НАССР.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до харчового законодавства тут та в інших статтях заклади освіти позиціонуються як оператор ринку.

Оператором ринку може бути заклад освіти, якщо він сам організовує харчування, чи підрядна організація, відібрана для цієї мети. Слід зазначити, що в обох випадках керівники закладів освіти повинні бути зацікавлені в забезпеченні належної інфраструктури в харчоблоці. Відповідальність за безпечність харчових продуктів несе саме оператор ринку.