Алгоритм впровадження системи НАССР (ХАССП). Спрощений підхід.

Опубліковано:  12 жовтня 2023

Що потрібно знати про НАССР перед тим, як планувати впровадження


Почнемо з основного питання:

Хто повинен впроваджувати НАССР?

  • Усі оператори ринку, крім первинних виробників.
  • Сертифікація НАССР законодавством не передбачена.
  • Первинним виробникам достатньо виконувати гігієнічні вимоги.

Дивіться детальніше що таке первинне виробництво.

Що таке НАССР?

  • Система НАССР є попереджувальною і дозволяє виявити невідповідності ще на етапі виробництва шляхом аналізу та правильної організації технологічних процесів, а не на етапі контролю готової продукції. Це зменшує втрати від випуску небезпечної продукції та ризик її надходження до споживача.
  • Основою системи НАССР є програми-передумови – базові гігієнічні вимоги, які потрібно впровадити першими (70-75% ресурсів). Гігієнічні вимоги (програми-передумови) передбачають комплекс заходів щодо забезпечення належної інфраструктури та стану потужності й організації допоміжних процесів.
  • Наступний крок – застосування принципів НАССР передбачає насамперед низку організаційних заходів (25 – 30% ресурсів).
  • Оператор ринку впроваджує НАССР відповідно до оцінки ризиків. Може бути, що не всі процедури необхідно впроваджувати, тому законодавство вимагає впроваджувати «процедури, засновані на принципах системи НАССР», тобто одним операторам ринку для випуску безпечної продукції необхідно впровадити всю систему, а іншим – окремі процедури.

Детальніше про порядок впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР.

 

Спрощений підхід до впровадження НАССР

  • Застосовують відповідно до оцінки ризиків, переважно на потужностях з простими технологічними процесами або на малих потужностях.
  • У методичних настановах щодо впровадження НАССР в окремих галузях вміщено рекомендації з впровадження вимог харчового законодавства, у тому числі НАССР. Для харчоблоків, розміщених у закладах освіти, через проєкт «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні», що фінансується ЄС, у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підготовлено «Методичні рекомендації для закладів освіти щодо розробки, впровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках».

Оператори ринку можуть використовувати методичні рекомендації повністю (якщо умови харчоблоку відповідають описаним)  чи частково (якщо умови харчоблоку не повністю відповідають описаним). 

У випадку часткового застосування методичних рекомендацій оператор ринку виконує вимоги законодавства шляхом впровадження власних процедур щодо видів діяльності, які не відповідають рекомендаціям.

  • На допомогу операторам ринку через проєкт «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні», що фінансується ЄС, у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підготовлено «Перелік питань для здійснення оператором ринку самостійної перевірки впровадження процедур, заснованих на принципах системи НАССР, у закладах громадського харчування, у школах та дошкільних навчальних закладах». 

Оператори ринку, які використовують методичні рекомендації, можуть перевірити ефективність їх впровадження за допомогою Переліку питань.

Успішне виконання рекомендацій означає виконання вимог законодавства щодо впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, за умови, що харчоблок відповідає опису, який міститься у Методичних рекомендаціях.

Дивіться детальніше про застосування спрощеного підходу до впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР.