Підготовчі процеси. Група НАССР

Перед застосуванням принципів НАССР оператору ринку потрібно виконати підготовчі процеси:

Організувати групу НАССР

Мета створення групи НАССР - розробка та підтримка у впровадженні процедур, заснованих на принципах НАССР, навчання персоналу, внутрішній контроль за виконанням процедур.

Якщо у харчоблоці працює лише одна людина, то вона здійснює діяльність з функціонування HACCP. У такому випадку працівникові тимчасово або регулярно може допомагати зовнішній консультант чи експерт. Важливо, щоб там, де використовується зовнішнє консультування, працівники підприємства мали належні знання про застосування принципів НАССР на підприємстві та ефективне впровадження процедур.

Розробити опис продукту

Мета опису продукту - наявність в оператора ринку інформації про показники безпечності харчових продуктів, їх характеристики, умов зберігання тощо. Це своєрідний паспорт з безпечності харчових продуктів.

Для виконання цієї мети оператор ринку може застосовувати різні доступні джерела інформації. Важливою є інформація про безпечність, а документування можна вести у зручній для оператора ринку формі.
Подібні продукти можна згрупувати для впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР.
Інформація (опис) про харчовий продукт може міститися у технологічних картах, а також можна використовувати дані, що стосуються харчових продуктів, які розміщуються на маркуванні.

Встановити призначене використання харчового продукту 

У харчоблоках, розміщених у закладах освіти, кінцевий продукт є готовим до споживання, у тому числі учнями і дітьми з особливими дієтичними потребами.


Розробити блок-схему процесу та перевірити її на практиці

Принципові схеми технологічних процесів, характерні для різних способів організації харчування, наведені у Додатку 10 «Методичних настанов щодо розроблення, запровадження та використання постійно діючих процедур, які базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках в закладах освіти».

Оператор ринку відповідальний за те, щоб блок-схема чітко відображала процеси на потужності. При використанні принципової блок-схеми він повинен перевірити її відповідність ситуації на потужності і, за необхідності, внести зміни.


Розробити типові плани НАССР

Типові плани НАССР можуть розроблятися для певних типів харчових продуктів промисловості і повинні містити процедури, методи здійснення аналізу небезпечних факторів, зразки документації тощо.

Однак оператори ринку повинні розуміти, що можуть бути й інші небезпечні фактори, наприклад, пов'язані з плануванням приміщень, персоналом чи з застосовуваними процесами. Їх неможливо передбачити в загальному посібнику з НАССР.

Оптимальна кількість учасників групи НАССР для харчоблоку – не більше, ніж 2-3 особи. За таких умов можлива взаємозаміна. Зауважимо, що наказ про створення групи НАССР не є обов’язковим документом. Головне – розуміння працівниками своїх обов’язків.

Процедури, засновані на принципах НАССР, повинні охоплювати всі продукти та процеси.

Звертаємо вашу увагу, що відповідно до харчового законодавства тут та у інших статтях заклади освіти позиціонуються як оператор ринку!
Оператором ринку може бути заклад освіти, якщо він сам організовує харчування, чи підрядна організація, яка була відібрана для цієї мети. Варто зазначити, що в обох випадках керівники закладів освіти повинні бути зацікавлені у забезпеченні належної інфраструктури у харчоблоці. Відповідальність за безпечність харчових продуктів несе саме оператор ринку