Безпечність. Навчання персоналу

Опубліковано:  22 серпня 2023

Для успішного впровадження процедур, заснованих на принципах НАССР, важливо правильно розуміти ці принципи і як їх практично застосовувати.

Законодавство вимагає, щоб персонал:

 1. Періодично проходив навчання на тему гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів в оператора ринку, періодичність такого навчання встановлюється самим оператором ринку (стаття 48 Закону України від 23.12.1997 № 771/97-ВР «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»);
 2. Володів знаннями про систему НАССР релевантними його посадовим обов’язкам (наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)»);
 3. Був обізнаний з визначеними (ідентифікованими) небезпечними факторами (у разі їх наявності), критичними для безпечності властивостями технологічних процесів, а також із запобіжними та коригувальними заходами, задокументованими процедурами, які використовує оператор ринку;
 4. Залучені до виробництва харчових продуктів, у тому числі їх зберігання та транспортування, були поінформовані у письмовому вигляді про свої обов’язки, відповідальність і повноваження.

Навчання персоналу потужностей проводиться перед тим, як він має приступити до роботи, і надалі періодично залежно від результатів оцінювання ризику.


Рекомендовані теми навчання:

 • Ввідний інструктаж
 • Правила гігієни персоналу
 • Навчання з безпечності продукції (застосування принципів НАССР)
 • Інформація про небезпечні фактори
 • Поводження з відходами
 • Дії працівників у випадку наявності ознак інфекційних захворювань
 • Поводження зі сторонніми предметами
 • Правила прибирання
 • Поводження зі скаргами
 • Управління невідповідною продукцією, коригувальні та запобіжні дії
 • Навчання або ознайомлення з процедурами чи інструкціями відповідно до посадових обов’язків.

Сертифікати про проходження навчання не є обов’язковими. Обов’язковим є тільки підтвердження проходження навчання —  застосування отриманих знань на практиці і протокол навчання з підписами учасників.

Більше про впровадження системи HACCP, її підтримку в закладах освіти можна дізнатися  відео вебінарів від українсько - швейцарського проєкту DECIDE з Олександром Сологубом, експертом з питань впровадження стандартів харчової безпеки, заснованих на принципах НАССР, головою ГО «СФЕРО».

Рекомендуємо також звернути увагу на наступні матеріали, підготовлені автором статті Юрієм Оглашеним, експертом з безпечності харчових продуктів Проєкту ЄС EU4SaferFood для підвищення вашої професіоналізації: