Принцип НАССР №5. Встановлення коригувальних дій

Для кожної критичної точки контролю (ККТ) повинен бути розроблений порядок дій у випадку перевищення критичних меж. Ці заходи містять як виправлення ситуації – корекції, так і визначення та усунення причини невідповідності – власне, коригувальні дії:

  1. Корекція. Першим завданням у такій ситуації є негайне відновлення контролю над процесом, виправлення ситуації (наприклад, продовження часу термічної обробки, відновлення роботи обладнання). Іншою складовою корекції є відділення потенційно небезпечної продукції, виготовленої з часу останнього позитивного вимірювання параметрів, та визначення наступних дій з нею. І якщо перше завдання може бути частково чи повністю передбачене і внесене у процедури чи інструкції (з коригувальних дій чи з моніторингу) і його в більшості випадків може виконати працівник, який здійснює моніторинг, то визначення способів поводження з потенційно небезпечною продукцією потребує належної кваліфікації і повноважень виконавців. Іншими словами, рішення про наступні дії з такою потенційно небезпечною продукцією повинні приймати кваліфіковані працівники.
  2. Коригувальні дії. Після виправлення ситуації потрібно запобігти її повторенню у майбутньому – знайти причину відхилення і ліквідувати її. Це також вимагає певних знань і відповідальності працівників, тому процедура з упровадження коригувальних дій у ККТ повинна містити не лише чіткий порядок заходів, а й розподіляти ролі та завдання кожного працівника, залученого у процес.

Обов’язковим є документування усіх випадків невідповідностей та застосованих заходів. Це допоможе у майбутньому оцінити їх ефективність.

Зазначимо, що коригувальні дії застосовують не лише у випадку відхилень у ККТ, а й стосовно кожної невідповідності. Алгоритм дій залишається таким же, лише з урахуванням, що не всі невідповідності стають причиною випуску потенційно небезпечної продукції.

Необхідною практикою також є перевірка ефективності коригувальних дій після їх впровадження, адже якщо коригувальні дії часто застосовують до певної процедури чи ККТ через постійні відхилення, то вони можуть бути неефективними. Це варто проаналізувати, зокрема, беручи до уваги калібрування обладнання, правильність виконання працівниками своїх обов’язків. Якщо ж аналіз підтвердить ефективність застосовуваних дій, можливо, виправлення потребуватиме технологічний процес, а, можливо, й план НАССР.


Схематично процес корекцій та коригувальних заходів вигладяє так:


Схема процесів корекції та відповідних коригувальних дій

Деякі відхилення і, відповідно, корекції та коригувальні дії можна передбачити. Такі випадки рекомендовано внести у документовану процедуру коригувальних дій для можливості негайного застосування. Крім того, документується, хто з персоналу є відповідальним за впровадження тих чи інших коригувальних дій.