Як убезпечити дітей від неякісної їжі

Хлопчик дивиться на бургер, шоколад та цукерки

Щоб діти не отримали небезпечної та неякісної їжі, у закладах освіти обов’язково проводять бракераж (оцінювання) готових страв або харчових продуктів. При цьому враховують:

 • температуру страви;
 • вигляд;
 • колір;
 • смак і присмак;
 • запах;
 • консистенцію;
 • ступінь термічної обробки кулінарних виробів;
 • термін придатності.

Кожну частину страви оцінюють за готовністю, формою нарізки, відповідністю рецептурі, наявністю чи відсутністю сторонніх домішок і фактичним виходом.

Проводить таке оцінювання бракеражна комісія, склад якої затверджує керівник закладу. До неї входять працівник, відповідальний за організацію харчування, кухар, комірник і медичний працівник, який безпосередньо знімає проби. До роботи бракеражної комісії можна залучити батьків, які пройшли належний медичний огляд.

Результати оцінювання вносять у хронологічному порядку до бракеражного журналу окремо щодо кожного продукту та готової страви. Лише після цього страва може потрапити до учнів.

Якщо під час оцінювання комісія виявляє недоброякісний продукт, страву або нестачу продуктів і/або страв, необхідно:

 • скласти акт бракеражу в трьох примірниках;
 • повернути постачальнику продукти або страви з одним примірником акта;
 • повідомити засновнику закладу освіти.

Постачальник зобов’язаний на вимогу керівника закладу протягом дня забезпечити заміну на якісні продукти, а в разі повернення готової страви замінити її протягом двох годин. У таких випадках саме акт бракеражу є підставою для заміни страв у щоденному меню. 

Інколи керівники закладів, намагаючись не змінювати режим харчування в закладі або зберегти добрі стосунки з постачальниками неякісних продуктів, не звертають належної уваги на випадки порушення останніми умов договору. Проте, варто пам’ятати, що краще погодувати дітей стравою, якої немає у сьогоднішньому меню, ніж тією, яка виготовлена з неякісних продуктів, водночас убезпечивши себе від порушення законодавства щодо безпечності харчування в закладах освіти та адміністративної і кримінальної відповідальності.

Якщо постачальник не виконав свої зобов’язання за договором про закупівлю, договір з ним можна розірвати достроково. У такому разі компетентні органи за заявою керівника закладу можуть накладати штрафні санкції або вимагати від постачальника відшкодування збитків. Якщо протягом трьох років з дати розірвання договору цей недобросовісний постачальник братиме участь у тендерах на нові закупівлі того ж замовника, його пропозиції можна відхиляти на підставі норм Закону України Закону України «Про публічні закупівлі»

Проблемі безпечності харчування в закладах освіти для фахівців, які за це відповідають, присвячено низку вебінарів та окремий розділ «Безпечність харчування».