Вимоги до утилізації харчових відходів при організації харчування в закладах освіти, відпочинку та оздоровлення

Опубліковано:  10 травня 2023
На зображенні людина тримає тарілки із залишками їжі

Свіжість харчових продуктів – один із важливих факторів їх якості. У дитячих закладах освіти, відпочинку та оздоровлення це питання належить до компетенції відповідальної особи, яка здійснює контроль за умовами та строками зберігання харчових продуктів, керуючись встановленим МОЗ вимогам щодо організації харчування в закладах загальної середньої освіти.


Держпродспоживслужба нагадує, що неякісна та небезпечна продукція підлягає обов’язковому вилученню з обігу. Оператори ринку під час поводження з харчовими відходами (неїстівні субпродукти та інші залишки) повинні:

  1. якомога швидше видаляти харчові відходи з приміщення, де є харчові продукти;
  2. розміщувати харчові відходи у закритих контейнерах, сконструйованих таким чином, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх
  3. дезінфекцію;
  4. дотримуватися відповідних положень законодавства щодо зберігання і утилізації (знищення) харчових та інших відходів та/або мати договори щодо їх утилізації (знищення).


Харчові відходи знищуються відповідно до норм діючого законодавства. Згідно із вимогами щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01 жовтня 2012 року № 590 програма-передумова системи НАССР щодо поводження з відходами виробництва та сміттям, їх збору та видалення з потужності повинна забезпечити:

  • виконання операторами ринку усіх передбачених законодавством вимог щодо утилізації відходів;
  • інформацію про місця збору відходів у зонах поводження з харчовими продуктами;
  • визначення графіків та способів вивезення відходів з приміщень, у яких здійснюється поводження з харчовими продуктами, з метою уникнення їх накопичення. При цьому має враховуватися можливість перехресного забруднення продуктів під час їх вивезення;
  • місця зберігання відходів за межами приміщень, де здійснюються операції з харчовими продуктами, вимоги щодо зберігання відходів;
  • стан контейнерів, ємностей для відходів, їх маркування, очищення, миття та дезінфекцію;
  • вивезення відходів з території потужності та їх утилізацію, у тому числі за укладеними відповідними угодами.


Прибирання, миття та дезінфекцію контейнерів, ємностей для зовнішнього зберігання відходів проводять окремо від іншої тари. Контейнери для внутрішнього зберігання відходів можуть бути одноразовими або повертатися у приміщення після їх очищення, миття та дезінфекції.