Професійність уповноважених осіб

Професійність уповноважених осіб

Опубліковано:  27 січня 2022

Законом України “Про публічні закупівлі” передбачено, що починаючи з 1 січня 2022 року відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.

ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ

Уповноваженою особою може бути працівник замовника, який буде визначений відповідальним за закупівлі на підставі розпорядчого рішення замовника або трудового договору. 

Основна мета діяльності такого фахівця - ефективна організація закупівель для задоволення потреб організацій у необхідних товарах, роботах і послугах з дотриманням принципів закупівельного законодавства.

Згідно статті 11 Закону України “Про публічні закупівлі” уповноважена особа визначається або призначається замовником одним з таких способів: 

  1. перший спосіб - шляхом покладення обов’язків уповноваженої особи на працівника із штатної чисельності замовника, як додаткової роботи із відповідною доплатою. На цей спосіб варто звернути увагу замовникам, що проводять незначну кількість закупівель на рік та штат працівників якої збільшувати не доцільно. У разі визначення уповноваженої особи зазначеним способом така особа в обов'язковому порядку отримує доплату за проведення закупівель, розмір якої залежить від тих нормативних актів, які регулюють питання оплати праці в організації.
  2. другий спосіб полягає у введенні до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку(і) буде покладено обов'язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб); 
  3. третій спосіб - це укладання трудового договору (контракту). Цей спосіб можна рекомендувати замовникам під час здійснення специфічних  або складних закупівель.

Законом не обмежена кількість уповноважених осіб в організації. Замовник може призначити декілька уповноважених осіб, але за умови, що  кожна з них буде відповідальною за конкретні процедури закупівлі про що зазначається в рішенні замовника. Так, за допомогою онлайн сервісу калькулятор уповноважених осіб, замовники можуть спростити процес визначення необхідної кількості уповноважених осіб в організації.


ЩОДО ВИМОГ ДО УПОВНОВАЖЕНИХ ОСІБ

Законом передбачено, що уповноважена особа повинна мати вищу освіту, як правило юридичну або економічну. Проте, наявність будь-якої іншої вищої освіти, не обмежується вимогами Закону. Разом з тим, інформація щодо переліку закладів вищої освіти, в яких здійснюється викладання дисциплін, модулів, освітніх програм за напрямом “Публічні закупівлі”, розміщена на офіційному сайті Мінекономіки у розділі “Публічні закупівлі”, підрозділ “Професіоналізація”.

При цьому, враховуючи, що до функціональних обов’язків уповноваженої особи належать такі питання як:  планування, організація та проведення закупівель, укладення договорів та їх виконання, питання оскарження та взаємодії з контролюючими органами рекомендовано використовувати Професійний стандарт “Фахівця з публічних закупівель”, розміщений на офіційному сайті Мінекономіки в розділі “Публічні закупівлі” рубрика “Професіоналізація”.

Так, професійним стандартом окреслено сферу обов’язків особи, яка відповідає за проведення закупівель, а також визначено кваліфікаційні вимоги та професійні компетентності, якими вона має володіти та вимоги до необхідних знань і компетенцій уповноважених осіб.

Разом з тим Законом передбачено, що для виконання функцій уповноваженої особи, відповідальні особи замовників зобов’язані пройти безкоштовне тестування на веб порталі Уповноваженого органу для підтвердження свого рівня володіння необхідними базовими знаннями у сфері публічних закупівель. Порядок організації тестування уповноважених осіб визначено Уповноваженим органом. Наразі Міністерством економіки погоджено Порядок організації тестування уповноважених осіб. та   Перелік тестових питань для підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель А в електронній системі закупівель технічно реалізовано проходження тестування

Таким чином, особам, які визначені або можуть бути визначені уповноваженими особами, слід завчасно користуватись наявними безкоштовними джерелами інформації для отримання відповідних знань щодо застосування закупівельного законодавства.

ЩОДО ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

З метою підвищення рівня професіоналізації замовників фахівцями департаменту за підтримки проєкту TAPAS підготовлено відео курс “Професійно про закупівлі”, який включає найбільш актуальні та популярні теми оновленого закупівельного законодавства, зокрема нововведення в Законі, питання роботи уповноважених осіб, питання складання тендерної документації, основні моменти планування закупівель, укладання, зміни, виконання та розірвання договору про закупівлю, інформацію щодо інструменту рамкових угод, міжнародну співпрацю тощо.

Інформаційний ресурс Уповноваженого органу, який направлений на поширення інформації щодо застосування законодавства про публічні закупівлі, а також надання узагальнених відповідей рекомендаційного характеру та безоплатних консультацій.

Прозорро Інфобокс - портал корисних матеріалів, що містить статті та відеоматеріали про електронну систему публічних закупівель, бібліотеку примірних специфікацій та форум для обговорення питань.

Усі необхідні та корисні матеріали щодо уповноважених осіб розміщені на офіційному вебсайті Мінекономіки у розділі“Публічні закупівлі”.

Інші теми