Повноваження медпрацівника в системі харчування в закладі освіти

Повноваження медпрацівника в системі харчування в закладі освіти

Опубліковано:  22 грудня 2021

Відповідно до статті 21 Закону України «Про повну загальну середню освіту» учнів закладів освіти незалежно від підпорядкування, типу і форми власності забезпечують медичним обслуговуванням. Його здійснюють медпрацівники, які входять до штату таких закладів освіти або відповідних закладів охорони здоров’я у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Механізм здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти всіх типів і форм власності, реалізація якого дозволить створити безпечні умови для організації освітнього процесу та зміцнення здоров’я учнів, визначає постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31 «Про затвердження Порядку медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти».

Медичний працівник закладу освіти обов’язково бере участь в організації харчування учнів цього закладу, а також проводить серед педагогів, працівників, учнів, батьків учнів чи інших представників, визначених законом, просвітницьку та консультаційну роботу щодо здорового способу життя, включно з формуванням знань і навичок зі здорового та безпечного харчування.

Медичне обслуговування учнів здійснює медичний працівник (лікар та/або медична сестра), який, як правило, входить до штату закладу освіти. У разі відсутності в закладі освіти медичного працівника заклад освіти укладає договір про медичне обслуговування учнів із закладом охорони здоров’я, що здійснює господарську діяльність з медичної практики (сестринська справа, педіатрія, загальна практика – сімейна медицина), закладом із надання первинної медичної допомоги – територіальним центром первинної медико-санітарної допомоги або фізичною особою-підприємцем, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики. 

Медичний працівник закладу освіти повинен знати: 

 • Основи законодавства України про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують його діяльність;
 • права, обов’язки та відповідальність медичного працівника;
 • особливості харчування за індивідуальних дієтичних потреб;
 • енергетичну та поживну цінність їжі (вміст макро- і мікронутрієнтів), що повинна відповідати загальним віковим потребам здобувачів освіти / дітей згідно з нормами фізіологічних потреб в основних харчових речовинах та енергії, визначених Міністерством охорони здоров’я України;
 • норми та порядок організації харчування в закладі освіти;
 • терміни реалізації харчових продуктів та умови їх збереження;
 • методи асептики та антисептики;
 • організацію санітарно-протиепідемічного та лікувально-охоронного режимів;
 • правила оформлення медичної документації;
 • сучасну літературу за фахом.


У процесі організації харчування учнів закладу освіти медичний працівник:

 • складає орієнтовне чотиритижневе сезонне меню (у разі вибору способу організації харчування шляхом приготування та реалізації готових страв відповідним закладом самостійно). Дозволено використовувати меню, рекомендоване Міністерством охорони здоров’я України, без погодження з територіальним органом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 • разом із завідувачем виробництва їдальні (харчоблоку) складає щоденне меню-розклад (у разі вибору способу організації харчування шляхом приготування та реалізації готових страв відповідним закладом самостійно);
 • разом із відповідальною особою за організацію харчування в закладі освіти контролює асортимент харчових продуктів і страв, які пропонують здобувачам освіти в буфетах і торговельних автоматах;
 • здійснює контроль за проходженням обов’язкових профілактичних медичних оглядів відповідно до законодавства працівників відповідного закладу, які виконують посадові обов’язки, що пов’язані з організацією харчування здобувачів освіти / дітей;
 • здійснює контроль за дотриманням правил особистої гігієни, виявляє випадки наявності гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників їдальні (харчоблоку) та інформує керівника закладу;
 • бере участь у роботі бракеражної комісії;
 • постійно вдосконалює власні знання та практичні навички щодо організації здорового харчування в закладі освіти.

Під час бракеражу готових страв медичний працівник закладу освіти знімає пробу.

Пробу беруть після рівномірного перемішування страви безпосередньо з ємності, у якій вона приготовлена, перед її видачею / реалізацією, у кількості не більше однієї порції відповідно до переліку страв, які наведено в меню-розкладі. Температура страви повинна бути такою, за якої вона споживається. При цьому визначають фактичний вихід страв, їх температуру, органолептичні показники якості (зовнішній вигляд, колір, смак і присмак, запах), консистенцію, ступінь термічної обробки для кулінарних виробів, термін придатності, який зазначають датою «вжити до». Кожну частину страви оцінюють за такими критеріями: готовність, форма нарізки, відповідність рецептурі (усі складові страви), наявність сторонніх домішок (погано перебрана крупа, погано очищені овочі тощо).

У разі вибору способу організації харчування шляхом приготування та реалізації готових страв закладом освіти медичний працівник та завідувач виробництва / кухар їдальні (харчоблоку) самостійно укладають приблизне чотиритижневе сезонне меню та асортимент буфету (якщо він є), яке підписує керівник відповідного закладу.

Варто зазначити, що умови для забезпечення харчування здобувачів освіти / дітей з особливими дієтичними потребами, у тому числі з несприйняттям глютену та лактози, створюють не медичні працівники, а засновник (засновники), керівники закладів освіти. 

Оскільки забезпечення таким харчуванням здійснюється в разі наявності в здобувача освіти / дитини медичної довідки, виданої лікарем загальної практики – сімейним лікарем чи лікарем-педіатром, то саме медичний працівник закладу освіти повинен вчасно повідомити керівника закладу про потребу в організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами. Роз’яснення, які саме особливі (індивідуальні) дієтичні потреби здобувача освіти / дитини відповідають встановленому діагнозу, повинен зазначити лікар у медичній довідці.

Для здійснення контролю за дотриманням норм харчування медичний працівник:

 • веде журнал обліку виконання норм харчування, який заповнює щодня на підставі меню-розкладу;
 • один раз в чотири тижні здійснює аналіз виконання норм харчування;
 • щомісяця повідомляє результати здійсненого аналізу керівнику відповідного закладу.Інші теми