Про контроль за безпечністю харчування

Що варто знати

Що суб’єктам господарювання варто знати про акт державного контролю НАССР та припис ДПСС

Що суб’єктам господарювання варто знати про акт державного контролю НАССР та припис ДПСС

Оператори ринку харчових продуктів повинні розробити та запровадити ефективну систему аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Дана система (система НАССР), дозволяє оператору ринку харчових продуктів ідентифікувати, оцінювати і контролювати небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.

Напис Основи безпеки

Хто має право здійснювати зовнішні перевірки суб’єктів господарювання

Хто має право здійснювати зовнішні перевірки суб’єктів господарювання

Перед початком здійснення планового або позапланового заходу державного контролю посадові особи Держпродспоживслужби зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

обладнаний сучасний шкільний харчоблок

Що перевіряє інспектор чи аудитор

Що перевіряє інспектор чи аудитор

Особа, яка здійснює інспектування або аудит, має право проводити прості дослідження (випробування) у разі появи у неї обґрунтованої підозри щодо невідповідності або якщо такі дослідження передбачені щорічним планом державного контролю.

Запаси продуктів на полицях

Чим операторам ринку загрожує порушення законодавства безпечності і якості харчових продуктів ?

Чим операторам ринку загрожує порушення законодавства безпечності і якості харчових продуктів ?

Держава здійснює регулювання безпечності та окремих показників якості харчових продуктів не лише шляхом встановлення вимог до окремих показників якості харчових продуктів, інформування та підвищення обізнаності операторів ринку і споживачів щодо безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, а й притягнення операторів ринку, їх посадових осіб до відповідальності у разі порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.

Напис СТАНДАРТИ

В яких випадках проводяться позапланові перевірки суб’єктів господарювання

В яких випадках проводяться позапланові перевірки суб’єктів господарювання

Питання проведення позапланових заходів державного контролю врегульовано Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Позапланові заходи проводяться не згідно з річним планами, а за наявності певних підстав, встановлених в частині першій статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та частині четвертій статті 18 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин».

Напис НАССР біля зображення школи