Хто має право здійснювати зовнішні перевірки суб’єктів господарювання

Опубліковано:  22 серпня 2023

Перед початком здійснення планового або позапланового заходу державного контролю посадові особи Держпродспоживслужби зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання – юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноваженій ним особі (фізичній особі – підприємцю або уповноваженій ним особі) посвідчення (направлення) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу, і надати суб’єкту господарювання копію посвідчення (направлення).

Посадова особа органу державного нагляду (контролю) без посвідчення (направлення) на здійснення заходу та службового посвідчення не має права здійснювати державний нагляд (контроль) суб’єкта господарювання.

Постачальник харчових продуктів та/або послуг з харчування – це оператор ринку харчових продуктів, що здійснює постачання харчових продуктів, готових страв та/або послуг з харчування.


Суб’єкт господарювання (далі - оператор ринку харчових продуктів) може дізнатися про проведення щодо нього планового заходу державного контролю (інспектування та аудиту), ознайомившись з Щорічним планом державного контролю Держпродспоживслужби. План діяльності ДПСС на 2022 рік затверджений наказом Держпродспоживслужби від 30.11.2021 № 767 "Про затвердження щорічного плану державного контролю Держпродспоживслужби у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, ветеринарної медицини на 2022 рік", який разом  з додатком оприлюднено на веб-порталі служби.

Про аудит суб’єкт господарювання також може дізнатися з письмового повідомлення територіального органу Держпродспоживслужби про проведення планового заходу. Стаття 18 Закону України “Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин” визначено, що заходи державного контролю здійснюються без попередження (повідомлення) оператора ринку, крім аудиту та інших випадків, коли таке попередження є необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю.

Держпродспоживслужба, керуючись постановою КМУ від 31 жовтня 2018 р. № 896 «Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» встановлює у щорічному плані державного контролю періодичність інспектування, аудиту, відбору зразків та лабораторних досліджень (випробувань) щодо кожної потужності з виробництва та/або обігу харчових продуктів.

Державний контроль у формах інспектування здійснюється із застосуванням акту державного контролю, затвердженого наказом Мінагрополітики від 08.08.2019 № 447 «Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин».

Інспектування включає в себе перевірку:

 • потужностей, 

 • прилеглої території, 

 • приміщень, 

 • обладнання та інвентарю, 

 • транспортних засобів, 

 • харчових продуктів; 

 • сировини, 

 • інгредієнтів, які використовуються для приготування та виробництва харчових продуктів, напівфабрикатів; 

 • предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами; 

 • засобів та процесів прибирання і догляду.

Для здійснення як планового, як і позапланового, заходу державного контролю територіальний орган Держпродспоживслужби видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю), яке підписується керівником територіального органу Держпродспоживслужби або його заступником із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові і засвідчується печаткою.

У посвідченні (направленні) на проведення заходу зазначаються:

 • найменування органу державного нагляду (контролю), що здійснює захід;
 • найменування суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, щодо діяльності яких здійснюється захід;
 • місцезнаходження суб’єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу, щодо діяльності яких здійснюється захід;
 • номер і дата наказу (рішення, розпорядження), на виконання якого здійснюється захід;
 • перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім’я та по батькові;
 • дата початку та дата закінчення заходу;
 • тип заходу (плановий або позаплановий);
 • форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд, інспектування тощо);
 • підстави для здійснення заходу;
 • предмет здійснення заходу;
 • інформація про здійснення попереднього заходу (тип заходу і строк його здійснення).

Оператор ринку харчових продуктів повинен ознайомитися з підставою проведення позапланового заходу з наданням йому копії відповідного посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) представниками територіального органу Держпродспоживслужби.