Що перевіряє інспектор чи аудитор

Опубліковано:  22 серпня 2023

Особа, яка здійснює інспектування або аудит, має право проводити прості дослідження (випробування) у разі появи у неї обґрунтованої підозри щодо невідповідності або якщо такі дослідження передбачені щорічним планом державного контролю.

Механізм та процедуру здійснення відбору зразків харчових продуктів або будь-яких речовин (у тому числі з довкілля), які пов’язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів, з метою їх перевірки шляхом проведення простих або лабораторних досліджень (випробувань) визначенов наказі Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2018 № 490 «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2018 р. за № 1464/32916. Цей порядок обов’язковий для державних ветеринарних інспекторів (державних інспекторів) Держпродспоживслужби та операторів ринку.

Прості дослідження (випробування) – це органолептичні дослідження (на запах, колір, консистенцію, смак), прості фізичні та хімічні дослідження (розрізання, розморожування, нагрівання тощо), дослідження (випробування) за допомогою методів експрес-діагностики, що не потребують направлення відібраних зразків до лабораторії та проводяться за місцем проведення заходів державного контролю.

Порушення оператором ринку значень параметрів безпечності харчових продуктів, встановлених законодавством про харчові продукти тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі десяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.

Здійснення інспектування та аудиту без застосування акта державного контролю, а відбору зразків - без застосування акта відбору зразків забороняється.

Державні інспектори, державні ветеринарні інспектори, інші особи, що здійснюють заходи державного контролю, а також оператори ринку мають право фіксувати процес здійснення державного контролю засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню відповідних заходів.

Радимо детальніше ознайомитись з результатами здійснення перевірок територіальними органами Держпродспоживслужби.