Що суб’єктам господарювання варто знати про акт державного контролю НАССР та припис ДПСС

Що суб’єктам господарювання варто знати про акт державного контролю НАССР та припис ДПСС

Опубліковано:  14 грудня 2021

Оператори ринку харчових продуктів повинні розробити та запровадити ефективну систему аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Дана система (система НАССР), дозволяє оператору ринку харчових продуктів ідентифікувати, оцінювати і контролювати небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. 

Перевірка дієвості системи НАССР посадовими особами територіальних органів Держпродспоживслужби здійснюється з використання форми акта, затвердженого наказом Мінагрополітики від 08.08.2019 № 446. Положення наказу відображають зобов’язання операторів ринку харчових продуктів визначені в наказі Мінагрополітики від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 9 жовтня 2012 р. за № 1704/22016.

Акт державного контролю (інспектування або аудиту системи НАССР) складається у двох примірниках, один з яких вручається оператору ринку протягом трьох робочих днів з дня його складення.

Акти державного контролю містять вичерпний перелік питань для перевірки дотримання оператором ринку законодавства про харчові продукти. Кожне питання містить посилання на вимогу нормативно-правового акта (статтю, частину, пункт, підпункт, абзац тощо), яка підлягає дотриманню оператором ринку.

Посадовим особам Держпродспоживслужби під час здійснення інспектування та аудиту забороняється перевіряти питання, які відсутні в акті державного контролю.

Якщо за результатами інспектування або аудиту виявлено невідповідність, в акті державного контролю наводиться детальний опис відповідних порушень законодавства.

Органи державного нагляду (контролю) та суб'єкти господарювання мають право фіксувати процес здійснення планового або позапланового заходу чи кожну окрему дію засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню такого заходу.

З метою вжиття заходів реагування посадова особи територіального органу Держпродспоживслужби протягом п’яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу.

Припис являється обов'язковою для виконання у визначені посадовою особою територіального органу Держпродспоживслужби строки письмовою вимогою для суб'єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства. 

Припис не передбачає застосування санкцій щодо суб'єкта господарювання. Припис видається та підписується посадовою особою органу державного нагляду (контролю), яка здійснювала перевірку.

Невиконання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів органу державного нагляду (контролю) тягне за собою застосування штрафних санкцій до суб'єкта господарювання згідно із законом.

Інші теми