Поясніть правомірність встановлення нецінового критерію оцінки «Натуральність продукту»

Поясніть правомірність встановлення нецінового критерію оцінки «Натуральність продукту»

Закупівлі

Законом України "Про публічні закупівлі" (далі -Закон) передбачена можливість застосування нецінових критеріїв оцінки тендерних пропозицій. Виходячи зі змісту пункту 31 частини першої статті 1 Закону, тендерна документація розробляється та затверджується замовником і повинна містити перелік складових, визначених частиною другою статті 22 Закону, зокрема перелік критеріїв оцінювання та методику оцінювання тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію. 

Так, замовники, окрім ціни або вартості життєвого циклу, можуть застосовувати й інші критерії оцінки. Водночас іншими критеріями оцінки можуть бути: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом закупівлі. При цьому цей перелік нецінових критеріїв не є вичерпним. 

Питома вага нецінових критеріїв оцінки не може бути більшою ніж 30 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу, за якою ніяких обмежень щодо ваги критеріїв немає. Водночас питому вагу кожного нецінового критерію та їх кількість замовник визначає самостійно. Отже, перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію визначаються замовником самостійно згідно із законодавством.

 Таким чином, виходячи зі специфіки предмета закупівлі замовник самостійно визначає необхідність встановлення нецінових критеріїв оцінювання тендерних пропозицій, визначає перелік критеріїв оцінки та зазначає питому вагу кожного критерію. Детальна інформація щодо застосування нецінових критеріїв оцінювання, у тому числі приклад застосування нецінового критерію для закупівлі молока пастеризованого розглянуто у листі від 02.04.2021 № 3304-04/20327-06 "Щодо критеріїв оцінки тендерних пропозицій".